Ваш вопрос
анонимно
Сактып трэээн
йооопт когда ж мы увидэмся
от :Пэчэк~
майааа лупоооф сактп трн иинь йооопт
Турген слерни көрзэээ
Мен за) харн ам бо ус ийе дээр болза доран
Йоопт аж сердце разрывается СЕУЧААААЮ