Ваш вопрос
анонимно
Ты мальчик или девочка
Ону билгеш чууну чедип аар сн аан кужурум