Тайбын Монгуш был 22 сентября 2018 г. в 1:45

Спроси! Отвечу)

https://vk.com/id353971110

61 ответ 3 подп. 0 нрав.

Тайбын Монгушбыл 22 сентября 2018 г. в 1:45

Спроси! Отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Оорениирге кандыг дыр?
Кым дыр мен шак танып тур сен бе мени
Ийе танып ла тр мн,кымый ла др сн оо
Эн ынак дунман кым дунмаларындан?
Ыракта шээй сен чаныксап тур сен бе
Сени сактып чоктап чор мен чассыгбайым кым дыр мен
Кымны сонургаар др сен?
С баштыг кижи кым чел? Ыы? Друзянардан коорумге сен ол уругну лайктап ла турар сен ан?
Маманга ынак сен бе папанга бе
Мени бодап тур сен бе?сени мен хуннун бодаар мен
Кымны сонургаар дыр силер?эгеки ужуун айтып беринерем.)
Чаяана чуун чел?
Чангыс школада ооренип турар бис
Мээн диин аа, чештинип чоруп турбанар даан
Сут-Холге кажан кээр сн?
Школгага уруглар биле дек тениир,куспактажыр чордун аа
Кымны сонуургаар др силер?
Кым сен чогум черле
Сени март 8 те ловушкага кордум аъттыг турдунда
Кыйгырыптар шейк аътка олуртуп каар ийик мен
03.02.2018 сени хоорайга кордум.чаптанчыынны
Иди нахуй
Таваар-ла лс бижииринден мандырлап тр сн б? Лс бижитем чурбаан
Мен доглаарымга чуге тутпайн тр сен?
Вашэй мамэ нэвэста нэ нужна?
Таныжын бар чеве таныжып аар др че чапанчыг оолчугаш