Bergeshka была 17 августа 2018 г. в 0:21

Не пиздите лишнего

69 ответов 7 подп. 2 нрав.

Bergeshkaбыла 17 августа 2018 г. в 0:21

Не пиздите лишнего

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Какая самая последняя книга, которую вы прочитали?
Буяна бурганым сн буяна оорушкум сн чугле сенээ ынак тр мн эш
Где работаете?
Хереке туралыг болбас хоржок)
Таныжынар бар бе?
?каш катап айтырар силер?там внизу ответила)
Папанга домейин атыг чордун
Ие дыка домей диин мен)))папамнын уруу болгаш)
Образования у тебя какой средний?
Куда уезжаешь? Ооренипбе? Потом когда приедешь?
Сонгарияже)может зимой может летом)
Бергешка деп кым адап каан оол
Сени чуге бергешка дээр чел ?
Ана шола диин таа Ам чаным ындыг болду лаян)
Таныжын адын кым дээр чувел?
Берге уруг дыр сен буяна
Почему расстались с найыром?
Харын ам ону харыылап берип шыдавас мен. Бистин аравыста артып калзын.
Кайнаар чоруурунар?
И все таки кымна ынак сен ?
Аажы–чаннын бергезинге хоннум калган шыны херекБуяна.
Ам ола дыр берге эвес чаннын кижиден тып аар артык че биживейн. Чогум бо чуртталгада чаны берге эвес кижи кайда деп кижи бурузунун чаны берге апарган уе дыр бо!
Сорунза ченген кайда ирги?
Кажан чоруур сен и где будешь учится?
Ну где-то в июле а куда это пока секрет)))
Чоп тогбадыннар бис ??
Кнопкан биле гуляли вчера??
Вчера с кем гуляла ?
Шын харыылап берип корем таныжын кым чел?
Шын харыылап тур мен Кымзаарак)))
Мен сенээ дыка ынак мен буяна