Аялга Ланда была 27 января 2020 г. в 21:47

Айтырыгларын сала каавытче!!

https://vk.com/id365727293

393 ответа 36 подп. 5 нрав.

Аялга Ландабыла 27 января 2020 г. в 21:47

Айтырыгларын сала каавытче!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Ам найыралдажып аар дыр
Чуге харыылавас силер?
Танывас улуска харыылавастиин мен
Крайда азы Бурятияда сен бе?
Мегеледип ор сен бе
Менди2 кайы хире чуртап чор силер?
Чуге болдунмас аан,л.с-Че бижиптейн бе азы оон найыралдажып алыр бис бе
Найыралдажып алыр бис бе чарашпай?
Кее телефонун номерин айтып берем
Найыралдажып алыр бис бе чаптанчыгбай,дыка чаптанчыг болуп тур силер иин
Экии!таныжынар бар бе?
Экии таныжынар бар бе??
Экии) амдаа чаш шээй мен таныжар хире эвес.
Экии чараш, овур хевирин, дур сынын кайгап корбээн куш дег чараш тыр, ам аажы чанын сагыш сеткилдег оожум топтуг, биче сеткилдиг болган болза тывавыстын кайгамчыктыг тоогузунге артып каар боор сен, чараш
кайда чорп трр че угбазы
Найыралдажып аап болур бе силер ниин биле?
Экии чуу хире чорп тр силер че? Ошку саар суглар кайы хире чорп тр оннук? Найысылал хоорайывыста ла силер бе?
Айтырарга харыы даа бербес кандаай уруг боор силер ода хиреде айтыр деп каан?