Аялга Ланда была 12 сентября 2019 г. в 12:25

Айтырыгларын сала каавытче!!

https://vk.com/id365727293

Аялга Ландабыла 12 сентября 2019 г. в 12:25

Айтырыгларын сала каавытче!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии чуу хире чорп тр силер че? Ошку саар суглар кайы хире чорп тр оннук? Найысылал хоорайывыста ла силер бе?
Айтырарга харыы даа бербес кандаай уруг боор силер ода хиреде айтыр деп каан?
Ашактыг слр бе
таныжынар бар бе чок болза слернин бле найыралдажып аап болур бе)) чапанчыыгар атыг аан найыралдажып албас дээрге
Таныш сонургаар уелер ам-даа элек тиин.
Ол друзянарда Алиса Монгуш дээрге кым чел айтып беринерем
Алдын-кежиктин угбазы слер бе
Амыр хүнүң мендизи- биле! Мындыг чараш чаптанчыг уругнуң сеткили чүге хомудап чоруур ирги?
Милаяяяя расцветай всем на злоо
Эти анонимки всего лишь завистники*)
Привет)) как делишки?))
Арныннар чупкаш тытыргаш чуррун коргузуп коор силер бе уруглар колук кезии чунунган соонда дек кончуг ужастар боор аан чоптык уруглар
Экии! Чараш, чаптанчыг деп чүвеңни сээң
Экии силернин бле найыралдажып алыксап др мн)
Девственница силер бе азы хактырыпкаапкан бе шынын соглеп харыылап коруннерем
Эр кижи биле хонган силер бее?
амдаа угаан сайзыраваан диин,ындыг чуулдер бодаар хамаан чок
Харыыдаа бербес кандаай ус силер ой
Шира барган сен бе барган болзунза кандыг отрядка турдун
Открой пожалуймта личку( подружиться хочу свами