Аялга Ланда была 45 мин. назад

Айтырыгларын сала каавытче!!

https://vk.com/id365727293

383 ответа 35 подп. 5 нрав.

Аялга Ландабыла 45 мин. назад

Айтырыгларын сала каавытче!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Менди2 кайы хире чуртап чор силер?
Чуге болдунмас аан,л.с-Че бижиптейн бе азы оон найыралдажып алыр бис бе
Найыралдажып алыр бис бе чарашпай?
Кее телефонун номерин айтып берем
Найыралдажып алыр бис бе чаптанчыгбай,дыка чаптанчыг болуп тур силер иин
Экии!таныжынар бар бе?
Экии таныжынар бар бе??
Экии) амдаа чаш шээй мен таныжар хире эвес.
Экии чараш, овур хевирин, дур сынын кайгап корбээн куш дег чараш тыр, ам аажы чанын сагыш сеткилдег оожум топтуг, биче сеткилдиг болган болза тывавыстын кайгамчыктыг тоогузунге артып каар боор сен, чараш
кайда чорп трр че угбазы
Найыралдажып аап болур бе силер ниин биле?
Экии чуу хире чорп тр силер че? Ошку саар суглар кайы хире чорп тр оннук? Найысылал хоорайывыста ла силер бе?
Айтырарга харыы даа бербес кандаай уруг боор силер ода хиреде айтыр деп каан?
Ашактыг слр бе
таныжынар бар бе чок болза слернин бле найыралдажып аап болур бе)) чапанчыыгар атыг аан найыралдажып албас дээрге
Таныш сонургаар уелер ам-даа элек тиин.
Ол друзянарда Алиса Монгуш дээрге кым чел айтып беринерем
Алдын-кежиктин угбазы слер бе