Аялга Ланда была 20 июня 2020 г. в 1:28

Айтырыгларын сала каавытче!!

https://vk.com/id365727293

402 ответа 36 подп. 5 нрав.

Аялга Ландабыла 20 июня 2020 г. в 1:28

Айтырыгларын сала каавытче!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Дек чаптанчыг сен ан Аялга, необычная красота у тебя, наверно очень многие представляют тебя своей на всю жизнь
экии таныжып аап болур ирги бе
Найыралдажып аап болур бе?
Экии найыралдажып аап болур иргибе??
Чуу черинде ооренип турар сен?
Кодээ че
Ам найыралдажып аар дыр
Чуге харыылавас силер?
Танывас улуска харыылавастиин мен
Крайда азы Бурятияда сен бе?
Мегеледип ор сен бе
Менди2 кайы хире чуртап чор силер?
Чуге болдунмас аан,л.с-Че бижиптейн бе азы оон найыралдажып алыр бис бе
Найыралдажып алыр бис бе чарашпай?
Кее телефонун номерин айтып берем
Найыралдажып алыр бис бе чаптанчыгбай,дыка чаптанчыг болуп тур силер иин
Экии!таныжынар бар бе?