Arzylan Chamzyбыл 29 марта 2018 г. в 12:07

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Фамилян Арапчор бе?азы
Кымга ынак силер? Таныжынар бар бе?
аноним
Кымны сонуургаар сен?
Сени сонуургаар ик мен чоп
Карактарын кыдырык бе азы сыпык бе?
аноним
ана шыны чогаланар даан)
Чогум сыпыгр ээс чуве
аноним
кыдырык йдиин ону канчаарн