Кудерек кижин кижин был 18 июня 2018 г. в 5:21

Бижии Бижии

Кудерек кижин кижинбыл 18 июня 2018 г. в 5:21

Бижии Бижии

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Каъш харлыг сен?
аноним
Чурукту удалитеп корем че йобана пздц харя дыр сен аа
ой чуу нахуй чуун чоласкап чадап тур сен таптыг харын оо кыс кыс деп чайлып чорп трбадан нахуй Ботнун чедиин оо Таныр таынмас бодун ёбана кыс кыс таптыг чорп тур лс же санарын биживедим Азы кортук сме Азы чуу кузеп чадап чорп тур сен ойЛс халдап кел Кортук эвес болза Азы санарын беерледивтем
аноним
Личкан ажыт деп дохуя катап бижээн чедыр чурбаан
Чараш мн деп бодоп тр сен бе?
Экии сээн черле сеткилин бар чове?Азы чок чове?
Чумо харя шэй снан сени канчап уруглар сонуургап турар чол чаржын чараш ляан сен ам душа у тебя нету . ск....
Сээн чанынга чорзумза сеткилинин эргим эжи мен болзумза
Чурталганыга экини кузээнь эш
Просто я хочу сказать Спасибо за что ты есть какой есть ..
Милана биле чолажыыр дыр сен бе?
Эмин этир вк орба пидр
Аас кежик дээрге чуу чел
Аас Кежик дээрге Ада иен Кадык чорза торелдерин эштерин Чоок устарыын Кады болза сен аас Кежктиг сен Ынак эжин Сенээ ынак чоруур болза База Аас Кежиктиг сен Аас Кежиктиг Эвес мен деп Бодава Аас Кежик сээн чанында сен чугеле Билбейнин чоруур дыр сен Кижилерге Эки чуулду кузеп Чоруур болнза сен ынчан Аас Кежиктиг болур сен.))
аноним
Четирдим айтып бергенин дээш