Аялга Лебедева была 29 января 2021 г. в 11:44

Аялга Лебедевабыла 29 января 2021 г. в 11:44

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Балга дыка хоглуг чоруп турдунар аа
Таныштыг суг апарган сен
Таныжынга кайы хире ынак сен?
Чолдуг-Адыш деп каан чуунчл?
Чаяны сактып чор семе?
Чаян депле эгелээр улус нян бо харын
Кымга ынак сен аан?
Роллан аан. Сенээ амдаа ынак
"Ч" дээрге Чаян бе? Анаа апардынар бе?
Он тебя не забывает, и никогда не забудет!
аноним
Билип-ле тур лаян сен
Кымны-ла уттуп чадап турар кижи боор сенле
Каш эштип чораан сен? Кымны эжим деп чораан сен?
Утказын билбедим. Чогум эжим деп чораан кижим бар.
Чолдугнуң таныжы кымдыр билдиңер бе?
Чок. Менден чге айтрп турарнар ол?
Озуп келгеш кандыг фамилиялыг болуксаар-тыр сен?
Майдыр сенээ ынак эвс икпе даан
Чаян сенээ ынак чордала аан
Роллан дээр оол бле канчап тр сен
кады чоруур эжин боонь бе )
Чаяннын соонда дораан таныштыг апарган чордунле
роллан бле тааржыыр чордун коруп тутарымга..
сен ышкаш чараш уруг болза