Lyuba была 6 декабря 2019 г. в 14:52

1 ответ 16 подп. 0 нрав.

Lyuba была 6 декабря 2019 г. в 14:52

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чуртталганарда кайы хире назынынарда ог биле тудуксаар силер?)
Ог-буле тударын бодавайын чораан мен ) чогум высшийни доозуп алгаш ог-буле тудуп болур деп бодаар-дыр мен )