Чимис Лаажапбыла 19 час. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кижинин чуузу ен кол боор ирги
Аа онам главное кежээ, ажылгыр боор
Ынак кижин адын айтып бээр сен бе? Оода эгеки ужуун даа болза
Таныжып аап болур бе силернин биле?)
Найыр бле канчап тр сен?
Мы просто дружим. У нас дружеские отношения
Ынак мен сээ
мен база MBAND деп группага дек ынак мен кайыызын шилип аар сен никита киоссе анотолий цой артем пиндюра
Шуптузунга ынак мен если честно
Танаа-Херелдин танжы сен бе7