Chingis Chash-Ool был 18 февраля 2018 г. в 22:37

19 ответов 1 подп. 2 нрав.

Chingis Chash-Oolбыл 18 февраля 2018 г. в 22:37

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кымга ынак сен? Чаптаар ?
Бабник, оода эн бир дугаар таныжын кымын сактыырдр сме? Пхах
Чимита дээрге думан бэ?????
Кайы хире оорениир сен?
Чуу талазынче оорениир деп бодап трслер?)
Кайы хоорайче?)
Кандыг уруглар сонургаар сен?
Дек бабник чордун аа эй чеже уруглрны шенеп кааптын че?)
Чашпаа болба
кайда ооренип трр сн
Чуну канчап ор сен?сонургаар чаптаар уруун бар бе?
Чаа чыл-биле корем:)
Экии))) чаа чыл-биле
кымга ынак сен я?