Вика Ламбын была 15 мая 2019 г. в 11:45

77 ответов 10 подп. 6 нрав.

Вика Ламбынбыла 15 мая 2019 г. в 11:45

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сен дир мен Вика:)
как делишки?
Ыыыыаааан ынаксн бе ааан)
Сонуургаар оолдуг шеей сен хехе) чок турган болза чугалаар ик мнн
Ам арай сонуургап турар оолдуг шеей сен)
Билбейн анонимно эвес октапкан болзунзааа)
Хеей кочулаар йнаан сээн)
Чоооооок, кочуланыыыр кижимен эвесшеймен)
Чогум билип тур сенбе кым дыр мен?)
Эгеки ужуууун? Оон билипкааптармен кымдырсен)
Ийе)
Ыыы:) мен сени дыка сонуургап чаптаар кижи диин мен аан:( мени таныыр билир кижи диин сен, домей чугалаар даа болзумза взаимно болбас нян:(
Кым деп оол иргии?) Самагалдайдан бе?)
Харын самалтайдан ышкашчоорбе)
Как дела?) сонуургап чоруур оглун бар бе?) анаа харыылап бээп корем подвох чока:)
Ажырбааас) бар лаяяяяян, Ам подвох чоктрбе?)
Лимпопоо:)
Таныжынар мен болзумза ?)
Таныжынар бар бе ?
Ам-даа сонуургап чор мен иин иштимде.
Сени шынапла дыка сонургаар турган диин мен( харын олдиин
Сактыр бодаар чувен бар бе?
Виккааааааааа)
Амдаа эжим депле турам)
Вакииииииииииииииии!!!
Номеринер айтып беринерем?:*
Кым айтып бээрдир ынча деринге ?)
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ спасибо за то, что ты у меня есть
Вика Кодроолга ынак турган сен бе?