Airana Oorzhak была 5 августа 2018 г. в 14:31

На тупые вопросы не буду отвечать!!!

42 ответа 3 подп. 0 нрав.

Airana Oorzhakбыла 5 августа 2018 г. в 14:31

На тупые вопросы не буду отвечать!!!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
как дела красавица???
Экии)Кайда силер?тывада слер бе?
Куда пропала??
Привет, ол шулукчугеш чогаадып каарымга догерези унмес дир бе? Азы таарзынмадын бе?))
Привет. Шуптузу унмес хевирлиг др)
Каяа чаа чылдаар сен чараш?)
Сонуургап турар кижин бар чове оода?)
Сактып бодап чор мен
Нежная такая, улыбка у тебя прекрасная, увидев тебя сразу тепло становится на душе Айраныч моя!
сообщенен скриннээш октап берем Айрана.
Арынывыс удур дедир корушпээн бис
Аравыста харылзаавыс конгус чок бол
Аанакайын кужур мээн сеткилимде
Ай дег чайнаан хулумзуруун
Кайыын силер чаптаашка?
Сени сонуургап тр мен
аайтырыг салырга чоп харыылавас слер аан?
заявкадаан хулээп аар слер бе)
Номеринер айтып беринерем Айрана?
VIP черле VIP шээй))) хааа
Клуб зема баар сен бе чараш?)
Экии)мындыг айтырыг салыптайн,эпчок)шын харыылап Берип корунерем?стринги одеваете?)если да,удобно или нет?)
Экии) нет не одеваю)) незнаю даже, по моему не удобно нян)) лучше по гуглите
Айдын Монгуш чуун чел.
Кандыг оолдар сонуургар сен?
Кайы хире ооренип,чурттап чор сен чараш?)
Ажырбас эки, шупту чуве дыка эки!
Ненавижу тебя Ооржак!
Ладно буду знать))) я знаю кто это написал)
Кушун Айдынга нак сен бе даан кооргеле чышпыланнаан
Айдын дээр курщум чангысдаа чок
Чиде берем эй дээвалдын сен нахуй!
Мен сэээн чун канчаптым? Жалкая овца др сен бодун!)))))))
На кого учишься? группанда Тыва курщуларын бар бе?)
Умри с*ка!!!!!!!!!!
Сеткилин кандыг хирлиг кижи боор сен!