Orlanak Mongush была 17 августа 2018 г. в 0:39

спроси-отвечу)

153 ответа 22 подп. 7 нрав.

Orlanak Mongushбыла 17 августа 2018 г. в 0:39

спроси-отвечу)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Чарбалдросуп маннап турба шуве эй нах
Хаха вид чок сөстериң кедээ кедээ хд
Сонуургаар кижин бар бе?
Ырыларын дыннаарга сеткилден чорду иин
Чүүдеп ырыны дыңнап алгаш ынчадеп турар сен
Кайда чорп тр сн че шмара
Волейболдаарын кайы хире
Авканда сен сен б?
Малика дээрге сээн кат торээн угбан бе ?
Таанда чангысдаа оол бле танышпаан сен бе аан
Заявка октап каарымга хулээп аар силер бе?) потом скажу что бубет)
Турандекулугчордуааа
Козулбесдаа кайдаардын
Соолгу уеде настроение чок тур сен бе чассыня
Скучаююююю Эдгаровнам❤
Кырып тр сн аа,15харлыг дээрге❤
Чалыы аныяк 15хар др кужурум
чуу деп чуу дээр, хуннун биле эдгаровнам ♡♡♡
Торуттунген хунун-биле:)
Коончуг ус дедаан эштерин
Чаятынган хунун-биле щарыым