Чаяна Тюлюш была 11 июля 2018 г. в 14:33

айтырла

35 ответов 5 подп. 0 нрав.

Чаяна Тюлюшбыла 11 июля 2018 г. в 14:33

айтырла

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Каш харлг сн?
Сен кааш харлг сен менбаза ынча харлг мен:)
лс ажыдып аар слер бе
Экии!таныжынар бар ирги бе мен силерге ынакшып калдым иин
Мени мегелеп турган шей сен ындыг болза
Лс бижипсинзеле,манаа хыйланп орбайн
Сенээ ынак мен дидин чоп аан ам бо спросинде чуу устар бжип турар чел
Чарашпайлардан хеллоу
Таныж корущ чок хиренде таныжтыг мен суг дээр сен аа чаяна ур эвесте таныжа бердим деп мегеледин бе азы ожегеер
Чуге хорадаачал болган сен аан??
Байырлыг эжим,мунгарава!
кымбиледаа байырлашпаан мен:)чаа ийе байырлыг,мунгаравас мен
Таныжынар кайыын ирги?
Таныжын бар сен б ?
чок диин аан,таптыг айтырыгдаа салбас чугле таныжымна айтырып туруп бээр слер.
Кымны сактып турар сен?
Арып тур сен бе Чаяшка?)
мен сенээ ынак мен эш
Таныжынар бар бе (только честно)
Чуге мени хинчектеп-ле чоруур сен аан
Чарашпайым эки чуртта кузелим бо)
Ынак чордумда бодавайн бардын!
Буяннын таныжын билир сен бе?
аноним
билир билир оо шагдала
аноним
баазан лайн кара хенчек
Эжим смсзин ажыдып алам сарыым
Сактып тур мен эжииим Чаяшкаа
Кайы-хире чоруп тур силер?
Чаяна таныжын кым ирги?А мен сенээ ынак мен!!
Чаяна таныжын кым ирги?А мен сенээ ынак мен!!