Ваш вопрос
анонимно
Экии, кайы хире тур сен? Хандагайты кээр деп бодап тур сен бе? Сакты берип тур мен.
Экии, ажырбас. Чайланы бергеш бадар няан. Мен база 3)