Salchak Zlobin был 3 декабря 2018 г. в 5:42

67 ответов 8 подп. 2 нрав.

Salchak Zlobinбыл 3 декабря 2018 г. в 5:42

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кандаай ындыг оол сен уруглар чуректерин артыр!!!
Таа,мен канчаан аартып турар кижи мен ботары аарып тр лаян багай чуректери;)
Мээ база ындыг айтырыглар кэр ) 4картап
Черле ндыг сме эть,уруглар чүрээн аартыыр?
Таа,мен каняаан аартып трр жен ботары аарып тр лаян багай чуректери=)