Aika была 2 апреля 2018 г. в 9:56

3 ответа 11 подп. 0 нрав.

Aikaбыла 2 апреля 2018 г. в 9:56

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
оолдар соондан халыыр ург херлг снаа, ол чингизке суг чашпаалап трр йдун аа
клащызы бле ойнап хоглептерге дораан чашпаалаан боор эвес уска чашпаалап даа чорбаан мен)