Alina Khertek была 8 час. назад

Айтыр че!)

58 ответов 13 подп. 1 нрав.

Alina Khertekбыла 8 час. назад

Айтыр че!)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
дыка амай кылдыр шуптузунга чок чок айтып пербес мен дээш мындыг че создавайтавалган ама айтыр че деп амаа шуптузунга грубитээр база айтырарга харылап бербес
Какой самый худший фильм вы когда-либо видели?
экии) силернин биле чоок кылдыр найыралажып аап болур бе?)
силерни сонуургап тур мен ин)))
Ынак мен Алина хертек))))
Сактып тр мен :)
Бижиирге корбес др сен:|
Чге бижиирге игнорлаар сн
Сен Анн чуге ындыг болган сн? Ындыг чаптанчыг анн
Чугле сенээ ынак болуп артып каар мен сука
Дарооооваааааааааа наверно узнаешь)))
Статузунга кымче мугатынып турдун
Мээ ынак сен бе? Мен сээ ынак мен
Кээ,чудр,чуртталганда чуу бооп тур?
Как ты относишься к своим одноклассникам?
2дугаар четверче кандыг ундун?)
Кайы хире чоруп тур силер Кызылда?