Diana была 17 августа 2018 г. в 5:28

Спрашивай

Diana была 17 августа 2018 г. в 5:28

Спрашивай

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
почему ты всегда кидаешь заявки и потом сама же отписываешься, Дианушка?
Куулар апардын дедаан,удавас кым апаарсен?
Когда у тебя день рождения?
Денис сени бола чугаалаар трган идиин,Ам шуут сени утупкан чордуааа,чугаалашпань тр слербе?
Дыка чаптанчыг диин Денис,таныжы барбе?
Чарбак сенааа эй
Чтобы вы предпочли - иметь яхту или частный самолет?
Таныжыннын чаражын але, чешнердим сгдэ
Чуге Салчак апардын?
Ито моя настоящая фамилия.
Сгдэ
Чурек аарыптр...
Вы обычно опаздываете или приходите раньше?
Прихожу раньше,но иногда опаздываю
Чуудем аамай сен
Сенден бодаарга чугээр диин.
Почему личку закрыла?
Чуну канчап тр сен? Личкан чоп хаапкааптын?открой напишу,сайын др мен
Ынак мен эжим
Таныжын бар бе чараш кыс?
Оскерлип каанынны аа
Чуудэм чараш уругсенаан,бирдугаар корупкааш ынакшы бердим сенэээ)
Дыка оолдар биле агарлаар дырсенаа,азы таныштарын чеве?
Агаарлаптаа тргай мен,тебе то что
Сдохни а
Хонум чоктиин сенээ,зайока дээр чордун
Сээн бижип трар состериннин кергенчиин.ол состерин менээ оше дегбес чедиинь.
Дыка чарбак кижи дырсенаа,кооргеле таныштыг боор,Ол хире кижи ынак чорда тогбас сенаан билип каар боорсен
Жалкая тварь
Пхах, нахуй за анонимом прячешься?в личку напиши сука.