Ваш вопрос
анонимно
У меня куча вопросов)))
1. Чуу чылдыг силер
2. Кайыын силер
3. Аюрина шын адынар бе
4. Мен силерни бир катап ужин че чалаар болзумза баар силер бе
5. Кым болуксаар дыр силер
6. Кандыг чечек сонургаар дыр силер
7. Чурталгада эн кол че чул?))))
1)лев
2)Кызыл
3)ийе
4)чайлыг болзумза может пойду
5)Эмчи
6)Роза
7)Чуртталгада эн кол чул дээрге мээн бодалым-биле алыр болза ажы-тол ог-буледе аас-кежик деп бодаар дыр мен