Suzannaбыла 11 час. назад

Айтыр)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Я у тя его отберу окейа?:))))
Можно я его у тебя отберу?
Танжар болгн тр бс?
Кндг эртемнер дужаар дп тр сн?
Харн коруп тургаш дужаар нян))
Ол янага дек чашпаалар чордун аа эй
Чещ анаа Яна биле эдержииримге иштин аарыыр дыр бе? Сээн биле эдершпес бооргаXD кээргенчиин арнымга чугаалап шыдавас.
аноним
Шынны херек Яна сени ажыглап турар дин эй
Сенээ чугаалап турду дедаан?)
аноним
Ийе черле билир дин мен
Автор боду мээ ажаглатырп чоруур китин хз хааха
Кээ кайда чорп тр сн
Экии) сен чок черде чоруп турар)
Клазында сонургар жин бар жоо???
Кезээ шагда нянька
Чоор сен даан хинчектиинни.
Сен нянькалап турар эвес сен анаа ыытавань чорбас сен?
Как проходит твоё лето?)
Сээн таныжын
Мээнский бле бжищпе
Кайваар сен июльда
Селберенейнип деп чвени я написала)
Есть парень ьььььььь????????????
селбереннейнип маннап турба эть
Каяа селберенейнип турдум?сен эвес аан селбегер.
Таныжываап болур б сэнле?