Долума Монгуш была 16 августа 2018 г. в 20:54

21 ответ 8 подп. 3 нрав.

Долума Монгушбыла 16 августа 2018 г. в 20:54

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
амыи санаа сенээ ынак хевээр аан
Экии кх чоруп тр сен аан че?
Чараш чаптанчыг апарганын атыг чоордулэ
Таныжын бар чеве чок чеве?
Экии,эки чоруп тур мен,таныжым бар.
Чуну аан чарашпаай?)
Кастет тудуп ааш ол багай оолду чоп шажыпкан сен чарашпай?
Туран черле пиздец улуг диин бичии канчаар болза эки чел аан ыым наказать тебя надо жёстко
Меге чугаа дыннап алган др сен,мээн турам улуг даа боорга,сээн кандыг херээн чел?
Мы были так счастливы, любили друг друга без ума может начнём с чистого листа не глядя на прошлое?
Танып каар боор сен 4 класста
Кайхире чоруп тур сен аан чарашпай?
Чарбак диин сен,я тебя ненавижу! Олупкал багайны сенээ кузээр др мен сучка! Ты не достойна Амыра! Сенээ ынак кижи др! ты ему не нужна! Он просто пользуется тобою! Менээ сагыш сеткилин аждып бээп турган кижи др! Амыр санаа оске уруга ынак кижи др! Утувут ол кижини
Не пизди да , сенээ ынак турган болза хули сюда пишешь ? Адааргааштын,бергедеп турарарский
Пиздец туран улуг Сен аа ёбана
Ну че рассказывай как дела дадерлаян)
Твои друзья бессердечные мажоры
Ты у кого училась красится? Так красиво красишься просто)
Бир кижи чуртталгазы сайгарар дээнде шуут амырап каар улус др силр аа кандыг даа кижи чораайла чуге бээр багай бодап чоруур артык сеткилинер бижиир силер артык сеткилдиг болбайн корунерем тывалар ынчалдырла кырлып каар деп бардывыс анонимно кощулбес орп алгаш чуудаа бижиир силер аан чудээнер кончуг ыятпас даа
Я завидую тебе что тебя любят,с тобою дружат какая ты есть на самом деле
Мне кажется завидовать вообще не чему
Чо у тебя такой трудный характер,на людей смотришь с высока
Пхахахах,настолько хорошо знаешь мой характер?
Ол кижинин чурээн аартпа даан зайбал
Уен даян чуве биживем,чууле хоодуп ааш чоруп турар сен.
Эштерин шупту мажорлар
Да,пожалуйста) Думайте что хотите.