Настя Монгуш была 8 июля 2018 г. в 12:34

16 ответов 4 подп. 0 нрав.

Настя Монгушбыла 8 июля 2018 г. в 12:34

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Завтра свободна? Давай погуляем?
Олуксээн кээр дрбе
Таныжыр бар бе
аноним
таныжы мен др мен я ону канчаар кижи сен я
Чарашпайсен Анастасия Сергеевна;)
Дээм площадька чуну канчап трдун эндере оолдар биле трр чордун(((кыдыында кыс кущуларын сынган дээрге сынган деваар
твой старший брат тебе слишком любит
Бумбайыр акыннын таныжы бар бе? Сээн биле акыннын кирбиктеринер таан чараш)))мээн база ындыг трган болза туктуг;)
Мен сенээ кандыг дыр мен?
Чагытайче келче чайылдырар бис ))шагдакы-даа ышкаш)
Дэээм бажыын мурнурдан эртеримге чугле музыка чокулээр чуну канчап турдун чарашпай?))))
Хаха,чуну канчаар бажын ишти аштап)
Я хочу быть только с тобой, а ты хочешь?
Мээн биле таныжып аар сен бе?
Мени чуге кааптын ей?