Alina Saruglar была 17 июля 2018 г. в 11:16

спроси)

23 ответа 7 подп. 4 нрав.

Alina Saruglarбыла 17 июля 2018 г. в 11:16

спроси)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
кайда ооренип трар сн
Озуп кээш кым болур сен?
Ынак мен чарашпай чугле сенээ
Таныжын бар бе? Сени сонуургаар диин мен)
Таан томей тиин сн ле сайзага бле
Таан томей тиин сн ле сайзага бле
Сени коорумге
Ынак мен Алина чугле сее сени кажан даа утпас мен меен бооп чедип кел
Какой смс тебе бы сейчас хотелось получить?
Ундуруп корем
Кайы хирэ оренир сен?(
Кээ сни коорумге...
Кээ сни коорумге...