Ваш вопрос
анонимно
Кандых санаториялерге турган сен?