Селена Дунь была 12 мая 2018 г. в 13:28

Будь всегда собой

23 ответа 0 подп. 1 нрав.

Селена Дуньбыла 12 мая 2018 г. в 13:28

Будь всегда собой

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Т***** че чоп биживейн бардын
Сен мени мегелеп трган боорунга
Сени 1 тугаар место алган деп тр байыр чедирип тр мен кысчыгаш
Мээн таныжым др уен айтырыг салбанар шаак
Смешно, но кто ты? Напиши мне ЛС
аноним
Ндг б шаак
Экии , чд?)
Вашей маме зять не нужен
Кайы-хире чоруп тур сен
Ооредип каарым ам дораан
Какие планы на лето?
Кое-какие планы есть.
Кым бижип каанын билип кааптым
Февраль 23 менээ байыр чедирип кээр сен шуме
Личкаже бижип калче. Албан байырдан чедирип каар мен.
Сени дыка кат чыыр дээр чорду, шын бе?
Чогум таныжын бар сен бе ?
Не хочу афишировать личную жизнь
Отчугашка ынак сме?
Февраль 14те картай ик бис бе азы
Кандыг чечекке ынак сен, чарашпай?
Люблю розу, ну так то все цветы красивые
Эн кол чуве чурталганда?
Каш ажы толдуг боор слер?Отчугаш бле
Айыылдыг драа ынча дээрге
Кандыг оолдар сонургаар др сн