Ваш вопрос
анонимно
Эй хонаалам ажырбас боор сен хос кижи
Кодаан мээ одура кестирип алдн нах
Хос ес мен чогм
Херек болза гинекологче базерс
ахахахахахахах, чайык семе? Хозаар уе элек чоднь оаа) чуу кадам ол жини куду коруп турар кисен?
бээрлеер болзнза чок сен нах