Ice Ice был 17 февраля 2018 г. в 14:04

11 ответов 1 подп. 0 нрав.

Ice Iceбыл 17 февраля 2018 г. в 14:04

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кээ чудур?
Дамырак биле дыка тааржыыр чордунар иин
Таныштыг сенбе эжим?
Личкан ажыдаал че педик
Алтаир Аушев(Бады) сугдеппе
сээн ол Тамырак деп турар таныжынче клубка хой оолдар чышпыланап турда коруп алган турар чордунаа
ам канчаар слер аан Тамырак деп келгешле аан Дамырак деер чуве диинь
бабник харя чоп сен ааан
Дамырак биле таныжып турар силер бе?