Фатима Монгушева была 16 января 2019 г. в 11:39

Сагыш-сеткилин ундур хоптан че!

192 ответа 7 подп. 3 нрав.

Фатима Монгушевабыла 16 января 2019 г. в 11:39

Сагыш-сеткилин ундур хоптан че!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Какой ваш любимый вид спорта?
Экии!
Кайы хире ооренип чоруп тур силер?
Менди-ле ,канчаар боор эки ооренип чорп то мн,
Таныжн бле чарлы брдн бе таптыын?!
Амыраарын ,чогум сен ышкаш ,бир оол-биле таныжып тургаш оске оолче халып трбс кжи мн ..билип трр чедн сени аан (.мой самый невежливый враг)-"
Чуге ындг ус силер аан Кижи чурээ аартыр?)
Ой оршээп кор ,кымнын-даа чурээн аартпан турар Кижи мен
Кайда сен эргимим?
Эй ты самая красивая!
Хуйна дыр сен аа!
Сенээ бичии-даа четпес дийин мен
Сээн аажы-чанын дыка Берге апарган дыр эле чарашпай.
Таныштг сен дедаан?
Аажы-чанын чуге оскерлип кааны Ол ?
А тебя это волнует?Не суй свой нос ,туда куда тебя не просят
Ты стала такой грубой
Ол ла местага трр ээс Мн нчанмайн
Эн эдержир эжин км клазндан?
Ебаннутая
Эй ты ,как же ты мне надоела!
Ну конечно,Бог меня создал ,чтобы тебе мозг выносит
Экии,чуге мени друзьянардан удалийтеп кааптынар?
Айлана кым боор сенээ?
Сээн клазынга Доржу-Белек дп оол база ооренип тргн икб?
Аамай кжи др Сн аа эй !
Чудр че?
Чудр яращ?
Дунман сенээ домей чорду,2лээн дек чапанчыг чордунар!)
Эй харя он мой ,я тебе его не дам
Кого не отдашь?
Если Кужугет то , О даа он твой не мой же
Эй Сен аан Д че бжип трбм
Это кто? Чогум улусче даа бжиир харыым Чок,в лс дарагая
Йююю Делек биле таныжып турар Сен Аа пиздец
Личкаже бжипсинзе пиздецтелип трбайн