аю была 12 августа 2018 г. в 1:24

айтыре

53 ответа 14 подп. 0 нрав.

аюбыла 12 августа 2018 г. в 1:24

айтыре

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Привет))
как жиза?
чуудр аан че сарыым?
я просто хочу чтобы ты была счаслива
дек шафлдаар чоордунаа
абу бандитти оттунгеш турар сен аан
кайгапкалдым
капюшонун суг ужулбас сн аан эй
анаа ырактан коормге дек чапнчыг чордун
кажан бир хун дужа бээр бис))
Экии чараш кыс:) как ты там аа?
аноним
Личкан чуге ажытпас кижи боор сен?
Йоо личказын хаап алган дээр ик бе
аноним
Ажыт че буруум минипкаайн оода
чуге чапанчыг болган сен?
Хорадап турба аан
Привет, чапанчыг сеткилдиг дыр сен 1с жаль что у нас ничего не получился
Ынак мен)
Постоянно онлайн боор сен аа эй
Улыбайся))
Твоя улыбка тебя украшает)
Люблю❤
От:ч.....
Таныжн айсаан чове?
Давай начнём всё с начало)