Ваш вопрос
анонимно
Хандагайты келбес сн бе даан
аноним
Кажан келдин?