Ваш вопрос
анонимно
Мунгарава даан Алина шупту чуве ажырбас иик чоп. Дыннадым иинь таныжын Диана деп часкан мен деп бодай бээр уези келир огой. Дыка ла мунгарап чоруур сен аан, оон чажырар дээш мегелеп мегелеп каттырып чоруур сен аан. Ол кижини чугаалап олурганын сактыр ла чордум, оннук)
Ам мунгаравас мен,кезээде шын каттырып чоруур мен оннук)