Айжана Монгуш была 7 февраля 2019 г. в 14:55

76 ответов 7 подп. 0 нрав.

Айжана Монгушбыла 7 февраля 2019 г. в 14:55

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кажан тываче чанар сен
Привет а можно свами позна-ся Монгуш
Ойть ашаан тывада чуве дир хаха
Ындыг др бе. Амыраан др сен хахаха
Ашаан кайда
Мен сени кадай кылдып ап аар мен черле
Черле дээрге ле дир! Чурек занят дийн
Сеткилин кандыг чараш
Чаражын авандан. Чанын ачандан бе
Авамга домей мен. Чаным ийилдирзинин
Сендег чараш чаптанчыг чассыг аажы чанныг кыска душпаан мен чассыг
Чассыгбай чараш сээн
Чанымга чорзунзаа
Чечек дег чуртумга
Чедипкел манаар мен...
Питернин кайзында ажылдап тур силер
Сен чокта чурталгам билбес дир мен
Сээ ынакшып тур мен дангына.
Кажан тываче чанар силер? Мы вас ждём. Сактый бердим
Чанарывыс амдаа элек. Мен чогум кымны даа сагынмайн тур мен.
Ажылдап тыр силер бе Питерде?
Арапчор Айжана Мергеновна?
А как ты в инсте подписана
Ол 2тугаар школадан
Ашаанар биле Питерде силер бе
Что пахнет приятнее всего?