Ваш вопрос
анонимно
Бомби дальше детка. Мир на дне,не тони.