Дарий Лойгубыл 4 час. назад

спроси.

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Я в 100 раз лучше всех твоих парней выбери меня:)
Да мне н.а.с.р.а.т.ь выбери деарак, каяа ындыг магалыг че корген кисен?
Поклониктерлиг суг сен аан XD
Дек теннистээр эвес иксенме:)
Ынакшып чоруп тур сен де
Слерни сонургаар кидир мен
Бодуун оолду хулээп аап корунерем
Что человеку нужно для счастья?))
Кандыг оолдар сонуургаар сен?)
Кто живет на дне океана?:D
аноним
Желтая губка малыш без из яна:D
Спанч Боб сквее пейнтс.
Коружун бичии оскертип алам эй азы ынчаан улус ангылаар семе? Чамдык улуска анаа оскелерге чырбак карактарынбиле тондур коруптер кончуг кижидаа ышкаш кончуургар ол кым дээр ийк чолдак эжин чодура дээр икбе чолдая берген турам улуг дээшле туразын коргузер
Мээн коружумдур, силерге кандыгдаа хамаарылга чок. Бодунаар чедип алгандыр силер ол хире кылдыр кордурерин. Кончугдаа болдум няан) боду билгей ол кижи оа. Арынга чугаалаар чедиин ол хирелерни
Февраль 23те мээ чуу бээр сен?
сиилен!
Сээ сиилен хире болуптар кылдыр чуу кылыптым? Тенек бооргала сииленинге чедер, лол:)
Мире очень много людей согласна? Но ты из пятерых добрее!
Танжн адын кым дээр?
Какая у тебя мечта? Цель в жизни?)0)
Какое у тебя желание на новый год?)
Много чего хочу. Но самое главное, чтоб родители были здоровы, да и кажется, что это мечта каждого ребёнка)
Таныжын бар б?
Чайна дээр эжин номерин айтып берем)