Даяна Баазан была 22 мая 2019 г. в 1:11

82 ответа 9 подп. 3 нрав.

Даяна Баазанбыла 22 мая 2019 г. в 1:11

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кажан аан?
Салып алче ам чалгааравайн турар боор он сен
Силернин чуруктарынар коруксеп тур мен шээй
Чалгаарап тур мен ону салырындан
Дыка аяныг чоорду:) адааргааш:(
Сен база эштерин биле чайын ынчаар болган дыр сен
Когда будет парень?
Когда буратино станет человеком
Чараш чайгы кайгамчыктыг эш-оор биле чуруктарны салып корем че азы инстага стористевитче;) манаашкында артым:*
Историяларында чараш суглуг черде чоруп турар сен ол каяа чувел?
Вы каждое лето с друзьями в аржаан едете или просто на природу?
Да каждое лето собираемся)и едем на природу)
Чуу деп аржаан чувел?
Лучшаяларын кымнар ирги?
Йоо Ола дыр ла сактп эгеледим( Ам чугле чай манаашкында:( Уе,турген эртип корем!!!!!!!!!!
Ам база билдинмейин уе эрте бээр анаа анаа)
Сколько вам лет
Ам бодун база биживес сме?
Чуге лс хаап алдын?
У тебя есть парень?
Ты такая милая:) ЯЛТ!
11соонда кайнаар дужаар деп бодап тур сен чарашпай?
Хаарн амдыызында чугаалап шыдавас мен)экзаменер соонда коор мен
Даяна самая умная,красивая,добрая!!!Так что не пиздите завидуем молча
Бады-Доржуну канчап таныыр слер?
аноним
таныжын эс чове уруг
аноним
билдне берди уруг
Че анчыынны уруг
Че чаптанчыынны эээээ
Адааргак сеткилин ынай турзунам сээн!
Чайыынны сээн,кымны адааргаптым?манаа мынчап турбайн бижипсинзе менче
Сээн бодуннун аамайынны тыва дыл билбес апарганын ол дедаан
Сени бодаарга эки билир Тыва дылды,боданзынга айтырып турар айтырыынны