Даяна Баазан была 13 августа 2019 г. в 15:09

93 ответа 10 подп. 3 нрав.

Даяна Баазанбыла 13 августа 2019 г. в 15:09

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Таныштыг апардын бе?
Оолдар чурээ аартып турбайн корем***
Кымга ынакшып чоруп тур сн че
Фотку покажи танжнын пожалуйста даяна
Кажан кээр сен сээн биле агаарлаар дыр
Долана Аюш Дангырак :)
Долана биле эдеришпес силер ааа:(
Салырынга чедир не остану:)))
Че салып алче берге эвес аан:))))
Кандыг кончуг ону корускеп турар сен аан?!
Кажан аан?
Салып алче ам чалгааравайн турар боор он сен
Силернин чуруктарынар коруксеп тур мен шээй
Чалгаарап тур мен ону салырындан
Дыка аяныг чоорду:) адааргааш:(
Сен база эштерин биле чайын ынчаар болган дыр сен
Когда будет парень?
Когда буратино станет человеком
Чараш чайгы кайгамчыктыг эш-оор биле чуруктарны салып корем че азы инстага стористевитче;) манаашкында артым:*
Историяларында чараш суглуг черде чоруп турар сен ол каяа чувел?
Вы каждое лето с друзьями в аржаан едете или просто на природу?
Да каждое лето собираемся)и едем на природу)
Чуу деп аржаан чувел?
Лучшаяларын кымнар ирги?
Йоо Ола дыр ла сактп эгеледим( Ам чугле чай манаашкында:( Уе,турген эртип корем!!!!!!!!!!
Ам база билдинмейин уе эрте бээр анаа анаа)
Сколько вам лет
Ам бодун база биживес сме?
Чуге лс хаап алдын?