Дарий Лойгубыл 27 мая 2019 г. в 0:40

спроси.

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
удавас дужа бээр бис Лойгу:)
векажэ ынакшылым чувстваларфм бижиир болзумза чуу деп бодаар сен азы хей бэ?)
таныштыг деп кордун чоп канчаар бис серт чок чоруп турар бис бэ Дарый ты меня знаешь))
тенистеп ат болган утуруп турдум аа :( ыяткаш чорупкан мен
Кадыкырыырым ийк сен бе?)
Если бы тебе дали выбор между парнем и друзьями, кого бы ты выбрала?
Шн ынакшыл деп чо кордун бе бо чурталганда?
Какая самая последняя книга, которую вы прочитали?
Эштеринбле эдеришпестеп каанын ол бе?
Ола шй сн чуректелир каан
Ынакшып чоруп тур сен де
как называется песня под которую вы танцевали на новый год в тпт? скажи плис
Таныжын ол чеве мындаакы кижи?
Харыылап корем?
аноним
Таныжын даа шкаш (
Сеткилимге тааржып арткан Сен)
Каш оол биле танждын
Дек теннистээр эвес иксенме:)
Слерни сонургаар кидир мен
Бодуун оолду хулээп аап корунерем
Кандыг оолдар сонуургаар сен?)
сиилен!
Сээ сиилен хире болуптар кылдыр чуу кылыптым? Тенек бооргала сииленинге чедер, лол:)
Мире очень много людей согласна? Но ты из пятерых добрее!
Какое у тебя желание на новый год?)
Много чего хочу. Но самое главное, чтоб родители были здоровы, да и кажется, что это мечта каждого ребёнка)