La ➰ Coste была 6 декабря 2018 г. в 12:19

26 ответов 59 подп. 8 нрав.

La ➰ Costeбыла 6 декабря 2018 г. в 12:19

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Сеткилге тааржыр др сн. Чугаалажыылам
Местечказы аалыннын
Экии аалынар кайы кезекте бооп турары ол
Экии Мика торутунген хунунер биле байыр чедирип тур мен Бистин бо чырык ортемчейде бугуле аас кежикти буян кежикти сеткилимнин ханызындан кузээр дир мен Айтырыг таныштыг силер бе ?
Мээн ынак эжим болур сен бе?
Такая избалованная, но очень красивая девушка.Одним словом "Гордая"
чуу канчап каап чоруп тр сен черле крокодил
Чуу канчаар деп, аалдала чоруп турар.
Будь собой )
Ты и так сильная... душой)
Кээргенчиинни аан ахаха Ай-Хаанга кагдыртып алдын бе?
Ай-Хаан мени каапкан кижеве ди даан?? Хаа.
Найыралдажып аар дыр че?)* :)
Тебя когда-нибудь предавали?
Много раз.
Теперь я благодарна каждому из них!
Потому что,истинные остаются рядом.