Ваш вопрос
анонимно
Экии Мика торутунген хунунер биле байыр чедирип тур мен Бистин бо чырык ортемчейде бугуле аас кежикти буян кежикти сеткилимнин ханызындан кузээр дир мен Айтырыг таныштыг силер бе ?