Аяна Монгуш была 3 декабря 2018 г. в 11:03

11 ответов 6 подп. 1 нрав.

Аяна Монгушбыла 3 декабря 2018 г. в 11:03

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
ыядып трдун аа xD,билир ус диинь чажыртынма ,ам канчаар неш чуртаганы
Ол хирени корген хиренде мни бодавасдаа сн аа,сни мегелеп чор боор дп бодаар др мн дунмам,ажыыбиле чугаалаань
Чугаанар утказын билбейн тр мен??кым слер?
Чуге ындыг болган сен??
Хорадап турзунза-даа чок хорадаваадым деп каар чордун ийе
Шагаа биле Аяна!бугуле экилерни кузеп каайн дунмам
Унун дыка чараш диинь☺,ынчан Диана гитаралаарга сен ырлап турганынны амдаа сактыр хевээр. Гитаралап ооренип алдын бе?
Четтирдим)ооренип албаан,кым сен?)
С кем ты говоришь по телефону чаще всего?