Ваш вопрос
анонимно
Унун дыка чараш диинь☺,ынчан Диана гитаралаарга сен ырлап турганынны амдаа сактыр хевээр. Гитаралап ооренип алдын бе?
Четтирдим)ооренип албаан,кым сен?)