Айза Оюнбыла 25 мая 2016 г. в 2:08

Пиши)

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Берге кыс чордун эжинни даа ол хире харамнанып алдын, ам канчаар оске кыс биле чоруур мен ян. С
А.....А др мн)))))))))))
Аа, ам октап каань че)Извини))Лс бижиптермен
Чуге мени удалила из друзей?)))
Привет;) как дела?
Экзаменнерин кажан эгелээр нам?;)
Я слышала,что ты выиграла 2билета на концерт Чактара и БС!)Ну как посмотрела?Иль
Айза ? Танцылап билир сн бе ? Бир эвес билир болзунза мээ танцылап бээр сен.
деваар кым биле-даа халыыр уруг эвес ик сен бе)))хаа бичии хиренде!!
бергешкасыын]Бодунга домейлеве даан оа!Кымнар биле халып турган жен!?
чугаалап турар состериннин утка чокчуун аан. бодун ындыг ян сен эй менээ жмот... и т.п
Счастье какое про меня у тебя пишут ):-)ツ
Сээн ол ай-чурек дээр угбан дек ааспырак динь аа эй?Ындыг.мындыг чуве бодай бербе
Хаа,хинчек,бодунче бижип корем.
СИДИШЬ ВК И ДАЖЕ НЕ ПИШЕШЬ?(((
Ынакшылым сен!Эргимим сен!
Амай айза аспырак
Уйть,чугле хептелбес дир аа опей?!!!!Галочкан уттуптун ышкаш,пздц.Сээн аамайынны айслана,бичии жи ааспыраанны.Ам моон сонгаар улуска чуу хоо бижиирде,,ГАЛОЧКУ НЕ ЗАБУДЬ,ДУРА.БЛИН!
аноним
Не будь дурой,айслаана!
Хаххаа :-):-):-):-)может не сработало )))
Что с тобой?))(
Че чуу хире чуртап чоруп тр сен чеее?
Кымны шилиир сен, Мени Бе азы ол А-ны бе?
Мен спросимнин стрнче кирип чадапкалдым:-(