Arzhaana Hertek был 17 сентября 2018 г. в 1:21

Айтырыксаар айтырынар айтырып кириптинерже!

56 ответов 13 подп. 0 нрав.

Arzhaana Hertekбыл 17 сентября 2018 г. в 1:21

Айтырыксаар айтырынар айтырып кириптинерже!

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
а что если вам признались в любви, ваша реакция... (конечно вам незакомый человек, но скоро познакомимся)) хотелось бы) )
Никакой реакции не будет, у меня есть муж и ребёнок! Я занята
хочу увидеть вас вживую, прям желание оооооочень бешеная)) ооочень надеюсь на это лето))
Заяавка октап тар мен хулееп аар силер бе?
Эки корп корунерем,друзянарга трган диин мн бижиптер дэш коорумге чок боорумга
подпишитест, и я
Заявка октадым шей корбес др слр бе?
Заявкалар ковей, ынчангаш айтырып тр мен
Привет!! Прими заявку
Кайы хире чоруп тур сен?:)
Слрже бижиксээр болп тр мн чараш в лс бижиптейн бе
Друзянардан чуге апкааптынар
Уруун адын кым деп адап алдын ?)
Крайга ооренип турган чен хааптын иштелээргеш?)
Крайга даа ооренмен кижи мн чазып тр сен анон! Ооредилгем кагбаан мен ооренип чор мен. Иштели берген даа болзумза сээн чуртталган эс др
Божуп тун бе? Олчазы кээр бе кыс бе?
серезно в отношениях?)
Чопончыыны эле оой..,
Экии Аршаана Тывам чараш кызы
Сонуургай бэргеш ответеринер номчааш шуптузун билдим, чараш др слер слер дег уруг дилеп чорааш слерни тып алдым деп бодааным ужэ поздно
Жаль что я не вовремя вас нашел
Счастье любит тишину деп бе:)
Таныжынар Биле чуруунар чуге салбас силер?
Кым ирги?
Иштиг слер бе аан? Чуге харыылавайн турар слер?
Чуу кончуг сонуургак кижи боор слер?
аноним
Иштиг хевирлиг слер аа
Экии кайы хире ооренип тур сен чаа??
Экии, практикалап чорп тр мен
В данный момент ты где находишься?
8айда божуур сен бе?мальчик или девочка если не секрет
Личкаже биживит харыылап бээр мен