Ваш вопрос
анонимно
Заявка октадым шей корбес др слр бе?
Заявкалар ковей, ынчангаш айтырып тр мен