Айлуна Соянбыла 18 июля 2018 г. в 18:03

,,)*

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
иии крайга оорениир щээй сэн)
чуге ындг сен даан чанын дыка берге даан чанын оскертип аар сен бе
Оскертип во дээрге оскертип турар кижи эвес диин мен.
сеен биле эдержиксеп тур мен
таныжын бар бе,сени сонуургап тур мен
Привет как делишка???
Кайы хире чорп турар челдаан
Чараш чураш апаанынны сонуургай пердим
Улуска кордутпейне чоруур сен аа
Йоопанай аюна канчап ындг болур кижи сен таандала чуге мени ажыр идиптин
Ойт Аюна эвес др мен оскээр бижип тур боор сен
Мындыг ыры бар эвес ик бе лапочка чаражым чаптанчыг сылдызым сен сактыыр др силер бе
Олу берем стерва
Олу бер дээрге олуп турар кижи эвес динь мен
Коор хоннум чогул сени,олуп калыр болзунза амыраар мен эшпи,оон олжи мении апаар
Коргончуунну бодап чоруур бодалыннын,олжи дээрге кымны деп турарынол?