Ваш вопрос
анонимно
иии че мындыг опрос суг салып аар сен, хирчам дыннап, номчуурунга эки дир бе? мээ чок дымаахаланнар ышкаш Азиана кара сал дыр сен корем
Ойаай, мени ынчаан бодап турар болзунза менээ сен 2 дакпыр ындыг боорладр сен