Азиана Кара-сал была 24 января 2020 г. в 1:12

702 ответа 9 подп. 0 нрав.

Азиана Кара-салбыла 24 января 2020 г. в 1:12

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Кандыг кончуг берге ишти багай кижилер чоруур чуве нян.Улус ожунде черле куду батпас азий
Баксырава че шынын чугааларга бергедэр сн этинип ал даан, спрашивайнын ажыы чуу чувел сени ле сайгарар ола тр
Кыргансыдыр ла кызыл помадан чагдынгаш турар сен иинь нам
чоор сен аан, чоор сен, чоор сен ону мени
Ииии фу эринерин ынчаар канчап будуур чол улуг эринер мечтайтап ла бе
аа бокта мени чоор сен,та канчап турайн, мен кайда силерни обсуждатьтап турар кижидр мен аан
Че бо Азиананы кедээринерге эки дир бе? Орланнын даа шлюхплары, ол калган оолдун уруглары. Шылап даа калбаадынар бе аан аа бокта.
сээн мужчинан вкус чок тур, такие очки купить. может он себе купил,а ты приватизировала. реально ужас. лучше другие купи
другие есть,могу даже купить, но они мне очень дороги,так как самая последняя вещь,которую он купил мне,как память о нём, они у меня в сумке постоянно. О вкусах не спорят, видимо они очень понравились ему,и купил мне:)
Камила она такая кайгалмаа. Чангыс круг бижип трар бе или чеже кжи бижип трарже
Суур стайл дээргеледр ааааа
чаптанчыг кылдр бижигилээр улус диин хоокуйлер база:)
Жигулини тюннинг кылырга даа мерседес унмес диин ындыг аа)) карак эрин даа кылдыртып, эндере макияж даа чагдынып алырга коруш чок боор аан
шын ийе,кончуг-даа шын бодап-билип турардр сен:)))))))
кымны-ла отунуп чадап турар кадай чувел)))) 80 чылдарнын модазы канчап эглип келген дээр сен. очоки даа кежээ дир. хахахахахах
коорунге бир-ле кижи оттунуп чадап турар ышкашдр мен де:) эти очки всегда у меня в сумке,их купил мне мой мужчина
чайлып чадап ла турар дыр сен аа
дешевка и есть дешевка. кетинеринде безин коступ турар
чаа,сен кончуг сен ийе, дыка кончуг дорогой кижи сен нян че
эрнин этир будууру дыка илден шей ужас фу
ажырбас,черле ынчаар будуур боор чо
Орланы аянныг чараш уруглар кайын тоор боор, сен ышкаш суур стайл биле кайгалмаа камиладан оске))
бодун сонуургап турар болгаш хинчектенип мени кедеп бижип турарын ол диин,хейде тогбаска аан
Хаааха деревня стайл)
хааха:))) деп каар-ла нян,канчаар боор
«привлекая к себе излишнее внимание, ты начинаешь дешеветь»
Бодалдарын бодунга ла аттырп ап кор
Камила болзадаа апарган чорду арнын квргансыдыр сыкырдыдып алган.эрнин дорбейдр алган, олдаа школагала чанган амдаа ындг хевээр. Орлан канчап кадай квлдыр апкан ол .
Ии бичии даа менээ солун эвес темадр, и прошу больше про неё не писать
кончуг кижи бооп хурежистер суг салып. эрзек пизда. ашактар салып алган. ашаа чок апара дораан ашаксыраан. хоокуйну сени кым тоор чувел. орлан деп арагачы ашак моге даа эвес шортек чолдак ашак. аянсыыр сен. мелегей пизда
Черим-чуртум авторитеттери шээй, уен барба сен, сээ коорде черим-чуртум га ынак диин мен, ижин аарыгларын манаа бижиирингедаа толк чок диин. Хурешпейндаа чоруур болза кончуг бир база силач деп билир логой сен, ындг аа!
ангайтыр будутунарынгадаа коруш чок дыр сен ийин хахахах
Та ангайтыр, та онгайтыр будуттунуп аайн, сагышсырава оннук, анаа-анаа
камила дээрге шлюха шееееей)))))))) если это не так скажет она я докажу по сравнению с тобой она ужасна. будь гордая, выше всякой хуйни который на тебя бросают
иии че мындыг опрос суг салып аар сен, хирчам дыннап, номчуурунга эки дир бе? мээ чок дымаахаланнар ышкаш Азиана кара сал дыр сен корем
Ойаай, мени ынчаан бодап турар болзунза менээ сен 2 дакпыр ындыг боорладр сен
Камила вообще шупту штукатур апарган чорду, сыпыгыр караан кылдырткан эрнин дорбейдр кылдырткан, кыргансыпкаан,...
мне-то что,коруп-даа корбээн мен,да и вообще не интересуюсь ею:)
Эрнини сыкыртып ап корем эртир будуп турбайн камила ышкаш бодунга ынак болам канчап караан кестиргеш эрнин улгатырып алган тр
ажырбас,сагышсырава:) мне не нужна пластика, я вообще боюсь от косметических операций,оршээ! бодум караам-даа,эрним-даа менээ чедер, люблю себя такой,какая есть:))
Мен силерни орлан биле черле чарыльас ДП бодадым,..
рабочаяда сосединде опеялыг деп билир сен бе? эндере ажы толдуг ол чок апарган эжин. улузунга чугаалап корем, опея торуттунген деп
бо аняык таныжынга безин изменяйтап маннап турган щшей сен люблю люблю деп ле
Ни разу не изменяла, чайлыва сен
Ог буле чарып маннаарынга экидр бе сенээ азиана.
Я сама против таких отношений! Нет, ог-буле даа чарып корбээн мен