Азиана Кара-сал была 54 мин. назад

576 ответов 8 подп. 0 нрав.

Азиана Кара-салбыла 54 мин. назад

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
хоокуй сени аан азиана)) ам даа эки чогаадып бижи2
Ийе,олла,амдаа бижинерле,харыылаар мен улай-улай:)
Если снээ ынак чораан болза халывасдин камилаже аан не изменял бы. Сээн биле артып каар болду.
Ам кайы инсеш аан:)) чуге до сих рор долгап кээпле турар менче
Эрзээш дуне суг долгап шыданмайн тр сн.
Ии че дунедаа хундусдаа какая разница аан
Орлан Тогбаска ла эрзеп кижитинип турбсдр. Эрзек эшпи
Кажан каяа мени тогбайн чорду аан
Если он тебя любил кагбас турбас ик бе? Значит кымга ынк др камилага,
Если б ее любил,то не изменял бы,менчедаа долгап турбас ик
Камила же запрещает
Чеччч,никто не сможет мне запрещать
Анаа Анчын биле борастанып ор Каахемге ол Аржаапай сугнун общазын кадарып.Орлан че эрзеп дунелерде долганма шлюха
Хааа:))) ам Каа-Хемде апарганым ол де:)чуудаа дээр чедр аа:))) кажан долгаарын бодум билир мен,помощь его нужна была,к счастью он как и всегда,устранил проблему:))
Орлан че
Ойай,кажан долгаар долгавазым бодум билгей мен,никто не запрещает же
Дуне када ашактар че эрзеп долганыырын соскадып корем
Да эт же правда что у него есть любимая девушка красивая.
Орланын чаа кадайлг дээр ынд чебе
Чииртиминни, жирная))
ам канчаар деп,я не комплексую, не все же бывают стройными:)) ажырбас,не переживай:))
Камиладан черле адырылбас др беее? Орлан. Ынакшыл куштуг
О долгап туруп Берген ин ол, кадайлг ажытолдуг кижнле, салдынмастапкалдн сн эй,..
Орлан че долгап ла туруп бээр сен аа
ойаай долгаарга канчап баар чувел,разве запрещено?
Орланы сурер дээш ат болуп тур сен бе
Кым бижип турардр
Крашенная хахахаха да ты чудангы диис
Дура ты крашенная
Баба крашеная дура ты
Чангс ашак блаашкаш таска душтун бе)
Ээнзирээн бе
Чырбаааан бо Азийнин
Как будто сама правильно пишешь.
Чыпаааан
Хаха, каш арынныг каш чанныг мегелетинип турда шт чедер,,, диин сенле
Канчаар мегелеттирип алдын менээ:)))
Кайы ашаанга бараалгадыр ырын чел
Азиана такая гордая,,, гордая Кижи ындг боор чо бе))