Азиана Кара-сал была 14 января 2019 г. в 21:30

604 ответа 8 подп. 0 нрав.

Азиана Кара-салбыла 14 января 2019 г. в 21:30

Ваш вопрос
анонимно
Ответы
Экии!кайы хире тур силер най)))
Дыка чараш силер аан:) билчип найыралдажып алган болза:)
Иии ам даа салдынмаан саргы сен бе Орландан? Ии натуральный шлюха дыр сен аа
О каминин арагазын безин кудупкаапкан Чени, чугеле кирипле турар сен ан оларнын аразынче, хоктуг ургдр снле,
Аа бокта,мен канчаан кирп турар кижи мен,арагазын кудуп каапкан дедаан мырай оо:)))
2 Кижи аразында халыыр арай ындг хеврлг сн аа,
Ктрбиин таптыг будуп алдан
Кирбиктерин Ийи саарзык бирээзи ужуй Берген чедр
Чаа,чоор сен ону:) мээн кирбиктерим шээй
Можно с вами познакомиться?:)
Хоокуй сени, кээргенчииини.
Хоокуйну дээн дир Камила сени хаха
Эмчиге база штукатуркаланып аар др сен а
Оон мурнунда анчы дээрге билбээченнеп ол кым чел дээр турдун чоп, шын бооп турары ол бе? Анчы биле сен...
Орланы канчаар дп кортук харя дээр чорду.
Он достойный,кижилерден кортпас диин
Ты же красивая, просто Камила завидует
Саша ооржак, Моника белучи ол кымнар ирги
Орлан камиланын арагазын кудупкаапканны ол бе? Ынча дп турар боорга
Таптыын эрзек сучка, сни канчаар дп орлан, ачныны хойгарып каапкан эшпини. 2-3 ашак биле халып каапкан хережээни.
Нет,2-3 ашак дээрге меге,и в мыслях и в сердце у меня только он,мой единственный
Орлан мнче ажыглап аар дээш баар ик бе для утех.
Анчы биле хонуп дужуп тргш ла Орлан че ол долгап ыгланнап ла чоруур сен
Мне нужен он дээр болза чуу дээр сен
Ашактар биле уш баш чок маннаар га чуу боор азиана чуу боор бурган башкы ола др ындыг уш/машок янган боорга тол чаяап бербес. Орлан билир логой
Ол кыжыраан сеткилин уш дакпыр барзын!!! Кижилер кыжырба,ажы толдуг болзунза
Ындг уен улус мээн биле канчап деннежип,мени ол бо дээр силер аан Азиана!!! Мээн чарталгам даа сагыш сеькилим даа мун-чус катап сенден арыг диинь!!
Анчы база кааптар леян ужас 40 хар чедип турар кадайны
3 ажы толдуг ашакты ап алган сн аан
Мегечи харя,
хоокуй сени аан азиана)) ам даа эки чогаадып бижи2
Ийе,олла,амдаа бижинерле,харыылаар мен улай-улай:)
Если снээ ынак чораан болза халывасдин камилаже аан не изменял бы. Сээн биле артып каар болду.
Ам кайы инсеш аан:)) чуге до сих рор долгап кээпле турар менче