Ваш вопрос
анонимно
Ииии фу эринерин ынчаар канчап будуур чол улуг эринер мечтайтап ла бе
аа бокта мени чоор сен,та канчап турайн, мен кайда силерни обсуждатьтап турар кижидр мен аан