Ваш вопрос
анонимно
Бо сени орта билбес кижи номчааш безин противная шмара деп билип алдым дедир кыраан угбая дыр сен ооо
Олчаан билбес бооп чор даан, бээр чоп кеденип кирип келдин, мени кедеп турарын дээргеле мени сонуургап турарын диин ле, оннук:)